Genel Müdür Mesajı

Herbotar, 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiği sektörlerin lider kuruluşlarından birisi olan Netral Group iştiraklerindendir.

Sürekli gelişime odaklı yenilikçi şirket yapısı ve sektörde sahip olduğu üstün teknoloji makinaları ile uluslararası standartlarda ve yüksek kalitede ürettiği sağlıklı ürünler sayesinde markasını üst sıralara taşımıştır.

Daima mükemmeli hedefleyen bir yönetim anlayışına sahip olan Herbotar bulunduğu pozisyonun kendisine yüklediği sorumlulukların bilinci ile hareket eder ve ilişkilerinde daima güveni ön planda tutar.

Kurum kültürü, gerçekleştirdiği yatırımlar ve yüksek üretim teknolojisi sayesinde Herbotar başarı basamaklarını durmaksızın tırmanmaya, gelişirken geliştirmeye ve yaptığı işlere değer katmaya devam etmektedir.

Öner DAĞSUYU

 

Misyon & Vizyon

Misyon

Müşteri istek, ihtiyaç ve beklentilerini tam, zamanında ve sürekli olarak karşılayabilen üstün kaliteli, güvenilir ürün ve hizmetleri verimlilik ve etkinlik prensipleri ile en ekonomik şekilde üretmek

Vizyon

Verimli şirket yapısı ve çağdaş kurum kültürü ile uluslararası arenada adından övgüyle söz ettiren, temel değerlerinden ödün vermeyerek sıfır hata, üst düzey kalite ve yüzde yüz müşteri memnuniyeti sağlayan, gelişen teknolojiyi yakından takip ederek personellerinin eğitiminde de rol alan, başarısını sürekli gelişim ile kazanarak sürdürülebilir kılan, dünya standartlarında öncü, güçlü ve lider bir kuruluş olmak

 

Temel Değerlerimiz

Prestij ve itibar

Herbotar mevcut bulunduğu konum ve toplumsal, kültürel, ekonomik, sosyal yapısı nedeni ile temel değerlerinin hiyerarşik düzeninde üst bölümde tuttuğu prestij ve itibarı sorumlulukları arasında güçlü bir bağ kuran değer olarak görür.

Güven ve dürüstlük

Tüm ilişkilerde gerekli olan güven duygusunu tüm paydaşlarına hissettirebilmek adına daima tutabileceği sözler veren Herbotar dürüstlüğü ön planda tutarak ilişkilerini sağlam temeller üzerine kurmak amacıyla hareket eder.

Gelişim ve yenilik

Gelişim ve yenilik vazgeçilmez bir gerçekken buna ayak uyduramayanların tutunamadığı küresel ortamda emin adımlarla hedeflerine doğru ilerleyen Herbotar tecrübelerine dayanarak aldığı her kararda sorgulayıcı bir mekanizma ile hareket edip eleştirel bakış açısının yol göstericiliği ile gelişime ve yeniliğe açık şekilde ilerler.

Kalite

Müşteri istek ve beklentilerini karşılayabilme derecesini üst konumlara taşıyan Herbotar kalitenin üretileceği düşüncesiyle önleyici faaliyetleri oluşturarak kalite yönetim araçlarını etkin şekilde kullanır.

Müşteri memnuniyeti

Yegâne varlık sebebi olarak gördüğü müşterilerinin memnuniyet seviyesini daima zirvede tutmak üzere hedef belirleyen Herbotar şeffaflık, erişebilirlik, cevap verebilirlik, objektiflik, gizlilik ve hesap verebilirlik prensipleri ile çalışır.
 

Kalite Politikamız

Toplam Kalite Yönetimi anlayışı çerçevesinde; mükemmele ulaşmayı hedefleyen Herbotar, tüm süreçlerde değişen ve gelişen şartları dikkate alarak yaptığı her işe değer katma kültürü ile etkin, verimli, rekabetçi ve üstün performansa dayalı bir metot izlemektedir. Bu çerçevede; kaliteli ve güvenilir ürünleri, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak, tam ve sürekli biçimde karşılamak, kalite politikasının temelini oluşturmaktadır.

 

İlkelerimiz

Kalite Yönetim Sistemimizin, ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde yönetilmesini ve sürekli geliştirilmesini sağlamak,

Toplam Kalite Yönetimi ile kaliteden ödün vermeden, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini tam ve zamanında karşılamak,

Kaynaklarımızı optimum düzeyde kullanarak ürünlerimizi müşterilerimize en uygun fiyatla ulaştırmak,

Teknolojiyi yakından takip ederek, değişen ve gelişen şartlar doğrultusunda ihtiyaçları doğru tespit edip sürekli gelişim prensibi ile bunları en ideal biçimde karşılamak,

Sıfır hata ile üretim prensibimiz çerçevesinde; hataları oluştuktan sonra düzeltmek yerine bu hataların ortaya çıkmasını önleyecek tedbirler almak amacıyla proaktif yaklaşımlarda bulunmak,

En değerli varlığımız olan çalışanlarımızın ve makine parkımızın performans ve verimliliğini arttıracak çalışmalarda bulunmak,

Satış sonrası gerekebilecek tüm destekleri en hızlı şekilde sağlamaktır.

 

Çevre Politikamız

Herbotar üretim sürecinin tüm aşamalarında kaynaklarını en etkin ve verimli şekilde kullanarak, insanlığın ortak varlığı olan çevreyi gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir biçimde bırakabilmek için sorumluluklarının ve atması gereken adımların bilincinde olup kendi gelişiminin bir parçası olarak benimsediği bu süreci yönetebilmek adına etkin bir çevre yönetim sistemi geliştirmiş ve uygulamaya başlamıştır.

 

İlkelerimiz

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ilgili yasa ile mevzuatların gereklerini sağlamak, Çevre Yönetim Sistemimizi sürekli geliştirmek

Yarınımızı düşünerek kirliliği kaynağında önleyip faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini minimize etmek,

Çalışanlarımıza çevreye karşı sorumluluklarımız temalı periyodik eğitimler vermek, onların bilinçlenerek gelişmelerini sağlamak,

Çevre, insan ve doğal kaynakların korunmasını ön planda tutmak,

Çevre kalitesinin yükseltilmesi ve enerjinin verimli kullanılması amacıyla gereken sistemlerin kurulması için kaynak sağlamak,

Atık miktarını azaltmak, atıkların ayrıştırılmasını ve uygun olanların geri dönüştürülmesini sağlamak, Toplumsal hayatın önemli bir parçası olan sivil toplum kuruluşlarına katkıda bulunmaktır.

 

İş Etiği Kurallarımız

Yaptığı her işte ilke ve değerlerinin yol göstericiliği ile hareket eden Herbotar gerek çalışanları, müşterileri, içinde bulunduğu toplumla gerek tedarikçileri ve diğer paydaşları ile ilişkilerinde daima en yüksek ahlaki standartları izler. Değerleri üzerine kurulu olan iş etiği kuralları sağlam iletişim, güvene dayalı ilişkiler ve tutarlılığı esas alır.

Dürüstlük ve Güvenilirlik

Paydaşlarımızla iyi ilişkiler ve bağlantılar kurarak onurlu, dürüst, yüksek ahlaki standartlara bağlı olmak ve Herbotar adına duyulan güven ile saygınlığı yüksek mecralarda tutmak

Tutarlılık ve itibar esasları ile yalnızca verebileceğimiz ürün/hizmetleri sunmayı teklif ederek profesyonel yeterliliğimizi müşterilerimiz ile paylaşmak

Gizlilik

Paydaşlarımıza ait olan tüm varlıkları iş dünyasına uygun ve müsaade edilen şekilde, sorumluluk dâhilinde kullanmak

Saygı

Paydaşlarımız ile ilişkilerde ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi düşünce, etnik köken ayrımı yapmadan adil davranmak, saygı çerçevesinde iletişim kurmak

Çıkar Çatışması

Nakdi değere sahip hiçbir hediye teklif etmemek, almamak, vaat etmemek, vaat vermemek, saygı çerçevesinde iletişim kurmak

 

İNSAN KAYNAKLARI

İşe Alım Süreci

İşe alım sürecinin titiz şekilde ele alındığı Herbotar’da süreç adil ve şeffaf şekilde yürütülerek adayların beceri, deneyim ve geliştirmeye açık yönlerine odaklanılır. Belirli bir pozisyonda meydana gelen boşluk veya yeni pozisyon açılması durumlarında adayın taşıması gereken akademik, sosyal ve kültürel yetkinlikler belirlenir. Bu yetkinliklere göre oluşturulan kriterler ile iş ilanı yayınlanır. Alınan başvurular İnsan Kaynakları departmanınca değerlendirilerek özgeçmişi uygun bulunan adaylar görüşmeye çağrılır. İlk mülakatta pozisyonun gereklerine uygun olarak hazırlanan sınavlar uygulanır. Sınavlardan sonra aday görüşmeye alınır. Görüşme neticesinde uygun bulunan adaylar ikinci mülakata davet edilir. İkinci mülakatta daha detaylı şekilde yapılan görüşme sonrası adaylar arasından uygun bulunan kişiye iş teklifi yapılır. İş teklifini kabul eden adaylar evraklarını hazırlayarak işe başlarlar.

 

Eğitim ve Gelişim

Herbotar, teknolojiyi yakından takip ederek üretim hattında modern makine ve ekipmanlara yatırım yapar, üretimin ve çalışanların verimliliğinin arttırılmasını, eğitim ve gelişimin sürekli kılınmasını

sağlar. Çalışanlarının birim işi daha kısa sürede ve daha kaliteli yapabilmeleri için çalışma ortamlarından üretim esnasında kullandıkları her türlü araca kadar sürekli iyileştirme ve geliştirme amacındadır.

Büyümenin ve gelişmenin temel esasının insana yatırım yapmak olduğunun bilinci ile hareket eder.

Çalışanlarının şirketi kendi aile ortamları gibi görmeleri için onlardan gelecek her türlü görüş ve önerileri alır, değerlendirir. Eğitim ve gelişimle başarının kaçınılmaz olduğu gerçeğini ön planda tutar.